klick iklan ini

Minggu, 25 September 2011

pidato bahasa jawa kramaKulo aturaken matur suwun kagem Ibu Ummu semono ugi kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko. Saderek-saderek sedanten…….
السلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَ بِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَ فِ الْمُرْ سَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ

Sa’sampunipun Muji Syukur dateng Allah SWT, soho nyuwunaken tambahan Rohmat Keselametan dateng Rosululloh SAW, perlu dipun mengertosi bilih buku alit puniko mengku datang pinten pinten contoh pidato engkang kulo susun mawi Basa Jawi supados gampilaken dateng sederek-sederek engkang kerso maos. Soho konco konco engkang sami nyuwun dipun susunaken Buku Puniko, khususipun konco konco ingkang manggen wonten Tanah Jawi.

Sesuai kalian pengetahuan kulo engkang taksih terbatas. Pramilo tumerap sederek sederek engkang kerso maos Buku puniko terutami poro Alim Ulama’ menawi memanggihi kesalahan soho kekirangan wonten Buku puniko, kulo suwun supados kerso paring nasehati utawi saran saran dateng penyusun kangge kesempurnaan susunan selajengipun lan sa’derengipun ngaturaken maturnuwun.

Engkang terakhir, mugi-mugi buku alit puniko saget mbarokahi lan manfaati kangge penyusun soho sederek engkang kerso mahos


والسلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته

PIDATO BAHASA JAWAAssalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak/Ibu guru lan poro rawuh ingkan kulo mulyaaken dening Allah SWT. Tepangaken asmi kulo Darmaji murid kelas gangsal Sekolah Dasar. Wonten akhir tahun pembelajaran puniko kulo badhe paring pidato masalah “Sekolah ijo”

Poro rawuh ingkang munulyo, Ingkang diarani “Ijo” puniko mboten mung salah sijining werno, nanging wonteng hubungane kalian seger, nyaman, lan lingkungan kang sehat. Ting pundhi-pundhi cukul wit-witan, woh-wohan, lan suket, tebih sangking polusi. Wit ageng-ageng kinoto rapi wonten tengen lan kiwane trotoar dalan. Mboten wonten macet dan sampah pating semerawut wonteng dalan.

Kagem kulo, lingkungan ijo berarti kulo saget main lan seneng-seneng karo konco-konco, manas wonten ngisore srengenge tanpo kuawatir kulit dadi ireng. Kelas dadi nyaman kanggo sinau lan muleh sekolah tanpo kringetan.

Poro rawuh ingkang minulyo, Kulo dilahirkan Wonten kota niki,  Sangata – Kota Tambang Batubara. Lan kulo saklami-lamine tetep dados penduduk Sangata. Meski Kulo nembe nyedot howo Sangata sedoso tahun, ongko kang saget diitung ngangge deriji. Nanging kulo badhe nderek urun rembug masalah Sangata.

Miturut Ibu, tiyang-tiyang saking pelosok penjuru Indonesia podho sami dateng wonten Sangata sami pahos pendamelan lan pungupo jiwo. Amargi, ting Sangata wonten tambang batubara – KPC, bapak kulo nyambut damel ting mriko. Wonten perusahaan sampun nerapaken aturan kesehatan lan keselametan lingkungan. Amargi kesehatan puniko penting sanget, mboten mawon dateng poro pekerja nanging ugi dateng poro siswo.
Sinten ingkang badhe tanggung jawab njogo lingkungan sekolah niki lan dan Sangata dadi resik, ijo, lan sehat?
Jawabane inggih puniko “Kito...Kito........warga sekolah, masyarakat, lan pemerintah”. Bilih kito purun disiplin, mongko kito saget wujudaken sekolah kito dadi sekolah iji, lingkungane aman, lan nyaman kangge sinau. Lan diwiwiti sangking sekolah niki, kebersihan lan lingkungan sehat Kota Sangata saget diwujudaken. Mugi-mugi mimpi kulo lan kito sami saget dipun sembadani dening Allah.
Kulo percados, bilih kito duweni coro ingkang bedo-bedo, nanging tujuane podho. Contone, kulo tanggungjawab marang lingkungan sekitar kulo, poro rawuh tanggungjawab marang lingkungane dewe-dewe. Masyarakat lan pemerintah  tanggungjawab ning lingkungane, mongko kota niki bakal dados kota ingkang ijo lan sehat.
Poro rawuh ingkang minulyo, Kulo percados bilih poro rawuh sarujuk kaleh usulan kulo ndadhosake sekolah niki ijo lan resik. Panggonan ~ poro rawuh gesang, Panggonan ~ poro rawuh padhos nafkah, Panggonan ~ anak-anak nulis cito-citone, lan  “the place where your future begins” kados papan kang dipampang wonteng ngajenge sekolahan.

Puniko wau urun rembug kulo, mugi-mugi saget maringi manfaat dateng kito sami. Amin ......

Akhirul kalam...

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Rabu, 01 Juni 2011

NASIBE BOCAH NGAMEN

Ing taun 2009, aku lan mbakyuku plesir menyang depok marang umahe pakdheku. Ing kana aku lan mbakyuku mlaku-mlaku menyang kampung rambutan. Sedalan-dalan aku lan mbakyuku ngerti wong kang ngamen ora mung wong enom tua, nanging akeh bocah cilik kang uga melu ngamen. Aku trenyuh menawa ndelengi bocah-bocah kang ana dalan iku kudune bocah-bocah iku padha sekolah, nanging mbuh amarga kahanan utawa bab liya saengga bocah-bocah iku malah urip turut dalan.

Nalika aku lan mbakyuku mandheg ana warung mie ayam, ana bocah cilik lanang kira-kira 8 tahun ngethungake tangan menyang aku saperlu njaluk paringan dhuwit. Sadurunge tek wenehi, bocah mau tek takon sekolah ora, dhewekemangsuli menawa ora sekolah. tak takoni meneh omahe ngendi, deweke nyauri menawa omahe uga ing daerah depok. Bocah iku jenenge Danang duwe adhi isih cilik. Danang banjur cerita menawa adhine sing isih cilik mau uga diajak ibune ngemis ana sadalan-dalan.

Tanpa sadar, eluhku unga mbakyuku netes sawise ngrungokake ceritane Danang. Danang banjur dajak mangan mie ayam bareng aku lan mbakyuku. dheweke keton seneng banget. Sawise mangan rampung mbakyuku ngelung dhuwit marang Danang. Kanthi bungah atine, Danang ngaturake panuwun. sawise itku danang pamitan lunga.

Dina iku pancen dadi dina kang duwenimakna tumrape aku uga mbakyuku. Patemonanku karo Danang ndadakake aku bisa luwih ngajeni parange ibu & bapak pranyata ora kabeh bocah bisa sekolah, isih akeh sedulur-sedulur ing kana kang mbutuhake pitulung. Mulana awake dhewe patut ngucapake syukur dene awake dhewe isih bisa sekolah, ora kaya bocah-bocah kang ana ing dalan iku.

Make Top Rank Blog

Total Tayangan Laman